hreha.martin@gmail.com

Martin Hreha

Vzdelanie:   
2006 - 2010 Stredná odborná škola, Prešov
odbor: Fotografický dizajn

2010 - 2016 Technická univerzita v Košiciach - Fakulta umení
odbor: Voľné výtvarné umenie - Ateliér slobodnej kreativity 3D

2014 – 2015 Vysoké učení technické v Brne – Fakulta výtvarných umení
odbor: Výtvarné umenie - Ateliér sochárstva 2(stáž)

2017 – 2019 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
odbor: Doplnkové pedagogické štúdium

Samostatné výstavy:


2023 Variácie pravdepodobnosti, Photoport, Bratislava
2022 Swabartfair, Barcelona
2021 Slavomíra Ondrušová a Martin Hreha pobývajú vo Sphére, Nová synagóga, Žilina
2019 Dolby surround, Photoport, Bratislava
2017 Abstrakcia ako profánny liturgický predmet, Off/format, Brno (spolu s Andreou Uváčikovou)
2017 Bez názvu, Galéria ABC, Bratislava
2017 Hĺbka za plochou, Photoport, Bratislava
2015 Stabily labily rituály, Kotolňa, Košice
2015 Hreha a Kontroš v Karantene 2, Galéria Karanténa
2013 Hreha a Kontroš v karanténe, Galéria Karanténa
2013 Kruhy čiary konštrukcie, Vlastivedné múzeum, Hanušovce nad Topľou

Kolektívnevýstavy:


2018 Join the Dots - Combining distances, Salone degli Incanti, Trieste
2018 Supermarket Art Fair, Stockholm
2017 Winter is coming, Temporary parapet, Bratislava
2016 Kunstverein Selection, Kunstverein Bratislava
2016 Miera abstrakcie v konkrétnom živote klesá, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
2015 Homo Creatusz, Make up gallery, Košice
2015 FUTU NOW, Campus Gallery, Košice
2015 KEBABB, Považská galéria umenia, Žilina
2015 EASTERners, Múzeum Vojtecha Loflera, Košice
2014 Exit Point, Tornaľa
2013 POKE festival, Stará Tehelňa, Drienovská Nová Ves
2013 FILMONÁDA, Trafačka, Nitra

Sympóziá - Workshopy

2017 XV Międzynarodowy Plener Artystyczny „Wiklina w Arboretum”, Bolestraszyce
2016 Park camp, Koniareň, Trebišov
2014 Light camp, Koniareň, Trebišov
2012 Tehelňa recyklované miesto stretnutia, Stará Tehelňa, Drienovská Nová Ves