hreha.martin@gmail.com

Martin Hreha

Vzdelanie:  
2006 - 2010 Stredná odborná škola, Prešov 
       odbor: Fotografický dizajn 

2010 - 2016 Technická univerzita v Košiciach - Fakulta umení 
       odbor: Voľné výtvarné umenie - Ateliér slobodnej kreativity 3D                   

2014 – 2015 Vysoké učení technické v Brne – Fakulta výtvarných umení
       odbor: Výtvarné umenie - Ateliér sochárstva 2(stáž)              
       
2017 – 2019 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
       odbor: Doplnkové pedagogické štúdium            

Samostatné výstavy:
 
2021 Slavomíra Ondrušová a Martin Hreha pobývajú vo Sphére, Nová synagóga, Žilina
2019 Dolby surround, Photoport, Bratislava 
2017 Abstrakcia ako profánny liturgický predmet, Off/format, Brno (spolu s Andreou Uváčikovou ) 
2017 Bez názvu, Galéria ABC, Bratislava 
2017 Hĺbka za plochou, Photoport, Bratislava 
2015 Stabily labily rituály, Kotolňa, Košice 
2015 Hreha a Kontroš v Karantene 2, Galéria Karanténa 
2013 Hreha a Kontroš v karanténe, Galéria Karanténa 
2013 Kruhy čiary konštrukcie, Vlastivedné múzeum, Hanušovce nad Topľou 

Kolektívnevýstavy: 

2018 Join the Dots - Combining distances, Salone degli Incanti, Trieste 2018 Supermarket Art Fair, Stockholm  
2017 Winter is coming, Temporary parapet, Bratislava 
2016 Kunstverein Selection, Kunstverein Bratislava 
2016 Miera abstrakcie v konkrétnom živote klesá, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica 
2015 Homo Creatusz, Make up gallery, Košice 
2015 FUTU NOW, Campus Gallery, Košice 
2015 KEBABB, Považská galéria umenia, Žilina 
2015 EASTERners, Múzeum Vojtecha Loflera, Košice 
2014 Exit Point, Tornaľa 
2013 POKE festival, Stará Tehelňa, Drienovská Nová Ves 
2013 FILMONÁDA, Trafačka, Nitra 

Sympóziá - Workshopy 

2017 XV Międzynarodowy Plener Artystyczny „Wiklina w Arboretum”, Bolestraszyce  
2016 Park camp, Koniareň, Trebišov 
2014 Light camp, Koniareň, Trebišov 
2012 Tehelňa recyklované miesto stretnutia, Stará Tehelňa, Drienovská Nová Ves