Variácie pravdepodobnosti

Foto: Ján Kekeli

Galéria Photoport

Kurátor: Peter Megyeši

Výstava predstavuje aktuálnu maliarsku tvorbu Martina Hrehu (1991). V sériách minimalistických kompozícií autor demonštruje variácie pravdepodobnosti rôznych módov reprezentácie reality. Autor prezentuje výber z dvoch maliarskych sérií: Diagonála rastu a Villa Katsura. Kompozície síce na prvý pohľad evokujú skladbu foriem geometrickej abstrakcie, odkazujú však k elementárnym vizuálnym záznamom fenoménu rastu (diagonála, farebná a tvarová gradácia) a takisto konkrétnym architektonickým plánom. Východiskom pre sériu malieb Villa Katsura sú architektonické diagramy a schémy cisárskej vily zo 17. storočia, situovanej na okraji japonského mesta Kjóto. Variovanie, posuny, štylizovanie a kombinovanie grafických záznamov priestorových plánov budovy smeruje v maliarskej sérii až k hraničnej situácii, kde schémy nadobúdajú podoby prvkov geometrickej abstrakcie. Martin Hreha vyjadruje v sérii maliarskych kompozícií podstatné znaky, spôsoby a proporcie konvenčných záznamov architektúry (nárys, bokorys, pôdorys), pričom analyzuje prístupy, akým sa priestor, priestorové pomery a pohľady prevádzajú do plochy. Vzájomné vzťahy medzi plochou a vymedzeným priestorom sú prostredníctvom generovaných modulov a rastrov tematizované aj v spojitosti s konkrétnou architektúrou galerijnej inštalácie. Maľby reagujú na ustálené a predpokladané divácke očakávania- spochybňujú očakávanú mieru predporozumenia obrazom. Svojou utváranou redukovanou formou – farebnosti i tvarov – sú koncipované ako ohliadanie možností pravdepodobných referencií a vizuálnych konvencií.

Villa Katsura/Tatami

tempera na papieri 75 x 56 cm

foto: Ján Kekeli

Diagonála rastu

tempera na papieri 68 x 48 cm

foto: Ján Kekeli

Slavomíra Ondrušová a Martin Hreha pobývajú vo Sphére

tuš na papieri 800 x 150 cm, 2021

Bez názvu

tempera a tuš na papieri 70 x 50 cm, 2015/2016
tempera a tuš na papieri 150 x 80 cm, 2015/2016

Horizont/mantra

tempera a tuš na papieri 250 x 150 cm, 2015/2016
tempera a tuš na papieri 250 x 150 cm, 2015/2016
tempera a tuš na papieri 250 x 150 cm, 2015/2016
tempera a tuš na papieri 250 x 150 cm, 2015/2016

Zmazaný Horizont

tempera a tuš na papieri 77 x 57 cm, 2016
Vila Tugendhat, tempera a tuš na papieri 77 x 57 cm, 2016
tempera a tuš na papieri 250 x 150 cm, 2016

Nemať čas, nevlastniť existenciu času, byť mimo časopriestor

tuš na papieri 77 x 57 cm, 2016

Bez názvu

tuš na papieri 250 x 150 cm, 2015
tuš na papieri 250 x 150 cm, 2015

Čiary

tuš na papieri 50 x 65 cm, 2014/2015